Recycling zamkniętego urzędu – bezpieczeństwo danych

Maj 2016 roku zamknęliśmy sukcesem na polu recyclingu i bezpieczeństwa danych.

Klient: Urząd miasta na Węgrzech.

Urząd wybudował całkowicie nową siedzibę i wyposażył ją w nową infrastrukturę IT.

Nasze zadanie polegało na inwentaryzacji sprzętu pozostawionego w starej siedzibie, likwidacji sprzętu, który nie nadawał się do użytku i przygotowanie sprawnego sprzętu do ponownego użycia.

Bezpieczne zniszczenie danych było priorytetem dla urzędu, gdyż stare komputery zostały przeznaczone dla okolicznych domów dziecka i domów spokojnej starości.

Komputery i drukarki zostały wyposażone przez nas w nowe dyski twarde oraz przygotowane do ponownego użycia.
Całe zadanie zostało zrealizowane w starej siedzibie urzędu.

Masz podobne zlecenie? Zapraszamy do kontaktu!